TV Sondazhi 2015

Është radha për shpërblimet e treta të televizionit Telekomanda Awards.

Për dallim nga dy edicionet e kaluara, kësaj radhe për shkak të përshtatjes më të mirë me përfundimin e sezonit televiziv sondazhi është shtyrë për fund të sezonit, më saktë tani në maj.

Gjithashtu, ky sondazh do të organizohet në bashkëpunim me grupin e Maniakave në Facebook. Në sondazh do të kontribuojnë edhe anëtarët e grupit TVMA (TV Maniakat – grup i njohësve të përzgjedhur të televizionit tek Maniakat).

Janë kategoria e kanaleve dhe ajo e programeve më të mira në kanalet e pranishme në Kosovë.

Sondazhi është i hapur deri më datë 20 maj 2015, derisa mund ta plotësoni në uebfaqen tonë direkt, apo edhe duke vizituar bit.ly/TVSondazhi2015

Mund të ju interesoj edhe...