RTV21 Junior

rtv_21_rs_junior

RTV21 Junior

E mërkurë – 23 nëntor 2016

08:00 – Lajmërimi me muzikë

09:30 – Aventurat e insekteve 11,12  (serial)

10:00 – Garfilldi me miq  65  (serial)

10:30 – Spote

10:40 – Ëndrra e Kristoferit (film viz.)

12:10 – Muzikë

12:30 – Libri i madh i natyrës  28  ( serial)

13:00 – Muzikë

13:30 – Magjistari  32 (serial)

14:27 – Muzikë

14:30 – Aventurat e insekteve 11,12  (serial)

14:55 – Spot

15:00 – Libri i madh i natyrës  28  (serial)

15:25 – Kënga – hiti i ditës

15:30 – Ëndrra e Kristoferit (film viz.)

17:30 – TOP HOP HITI

18:00 – Garfilldi me miq  65 (serial)

18:30 – Muzikë

19:00 – Magjistari  32  (serial)

19:30 – Muzikë

20:00 – Aventurat e insekteve 11,12  (serial)

20:30 – Muzikë

21:00 – Garfilldi me miq  65  (serial)

21:30 – Muzikë

22:40 – Ëndrra e Kristoferit (film viz.)

00:10 – Muzikë

00:30 – Libri i madh i natyrës  28  ( serial)

01:00 – TOP HOP HITI

01:30 – Muzikë

02:00 – Magjistari  32  (serial)

02:27 – Muzikë

02:30 – Aventurat e insekteve 11,12  (serial)

03:00 – Muzikë

03:30 – Libri i madh i natyrës  28  ( serial)

03:55 – Kënga – hit i ditës

04:00 – Ëndrra e Kristoferit (film viz.)

05:30 – TOP HOP HITI

06:00 – Garfilldi me miq  65 (serial)

06:30 – Muzikë

07:00 – Magjistari  32 (serial)

07:50 – Muzikë

 

E enjte – 24 nëntor 2016

08:00 – Lajmërimi me muzikë

09:30 – Aventurat e insekteve 13  (serial)

10:00 – Garfilldi me miq  66  (serial)

10:30 – Spote

10:40 – Princi Valliant  (film art.)

12:10 – Muzikë

12:30 – Libri i madh i natyrës  29  ( serial)

13:00 – Muzikë

13:30 – Magjistari  33  (serial)

14:27 – Muzikë

14:30 – Aventurat e insekteve 13 (serial)

14:55 – Spot

15:00 – Libri i madh i natyrës  29  (serial)

15:25 – Kënga – hiti i ditës

15:30 – Princi Valliant  (film art.)

17:30 – TOP HOP HITI

18:00 – Garfilldi me miq  66  (serial)

18:30 – Muzikë

19:00 – Magjistari  33 (serial)

19:30 – Muzikë

20:00 – Aventurat e insekteve 13  (serial)

20:30 – Muzikë

21:00 – Garfilldi me miq  66  (serial)

21:30 – Muzikë

22:40 – Princi Valliant  (film art.)

00:10 – Muzikë

00:30 – Libri i madh i natyrës  29  ( serial)

01:00 – TOP HOP HITI

01:30 – Muzikë

02:00 – Magjistari  33  (serial)

02:27 – Muzikë

02:30 – Aventurat e insekteve 13 (serial)

03:00 – Muzikë

03:30 – Libri i madh i natyrës  29  ( serial)

03:55 – Kënga – hit i ditës

04:00 – Princi Valliant  (film art.)

05:30 – TOP HOP HITI

06:00 – Garfilldi me miq  66 (serial)

06:30 – Muzikë

07:00 – Magjistari  33  (serial)

07:50 – Muzikë