KTV

Kohavision

KTV

E DIEL 03.07.2016

07:00 Këndi i gatimit epis. 22 ®
07:20 Emisioni 038 ®
08:10 Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 99, 100, 101, 102, 103, 104
08:40 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 31, 32
08:55 Serial për Fëmijë: Lazy Town epis. 23
09:20 Serial për Fëmijë: Tom & Jerry Kids – epis. 14
09:45 Talk ®
10:00 Top Shop
10:15 Talk ® – vazhdimi
10:30 City Shop
10:45 Kuzhina Shqiptare epis. 1
11:15 Top Koha Music ®
12:05 Top Shop
12:20 Moti & Promo
12:30 Koha e lajmeve
12:40 City Shop
13:00 Flladi ®
14:40 City Shop
14:57 Marketing
15:00 Koha e lajmeve
15:10 Flladi ® – vazhdimi
15:30 Dokumentar: Parajsa e gjetur epis. 1
16:15 Rreth botës
16:40 Top Shop
16:55 Promo
17:00 Koha e lajmeve
17:30 Shfaqje baleti “Frozen”
18:30 Koha për muzikë
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:45 Serial: Kurt Sejiti dhe Sura – epis. 2 & 3
21:15 Automen
22:10 The Following epis.35
22:55 Marketing & promo
23:00 Dhoma e lajmeve
23:05 Sporti Total
00:25 Serial: Varg Veum – epis. 3

E HËNË 04.07.16

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
08:00 Te Linda
08:15 Sot – vazhdimi
09:00 Koha e lajmeve
09:10 Sot – vazhdimi
10:00 Top Shop
10:15 Promo
10:20 Serial: “Uttaran” epis. 1023 ®
10:40 City Shop
10:55 Jeta ®
11:20 Reciklim ®
11:30 Dhoma e lajmeve
11:35 Rreth Botës ®
12:00 Top Shop
12:15 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 33
12:30 Koha e lajmeve
12:40 City Shop
12:55 Automan ®
13:25 Sporti Total ®
14:40 City Shop
14:58 Marketing
15:00 Koha e lajmeve
15:10 Serial: Mbretëresha e zemrave epis. 24
15:55 Serial: “Uttaran” epis. 1024
16:15 Dokumentar: Parajsa e gjetur epis. 1 ®
16:40 Top Shop
17:00 Koha e lajmeve
17:20 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 33
18:00 Express Summer
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:35 Moti
19:45 Sporti në KTV
20:00 Puls
21:00 Njerëzit dhe kujtimet flasin – Salih Mikullovci
21:30 Serial: “Asi” epis. 46
22:20 Fashionista ®
22:55 Marketing
23:00 Interaktiv
00:35 Serial: “Asi” epis. 46 ®
E MARTË 05.07.16

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
08:00 Te Linda
08:15 Sot – vazhdimi
09:00 Koha e lajmeve
09:10 Sot – vazhdimi
10:00 Top Shop
10:15 Promo
10:20 Serial: “Uttaran” epis. 1024 ®
10:40 City Shop
10:55 Dokumentar: Parajsa e gjetur epis. 2 ®
11:30 Dhoma e lajmeve
11:35 Fashionista ®
12:00 Top Shop
12:15 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 34
12:25 Promo
12:30 KOHA E LAJMEVE
12:40 City Shop
12:55 Express Summer ®
13:50 Puls ®
14:40 City Shop
14:58 Marketing
15:00 KOHA E LAJMEVE
15:10 Serial: Mbretëresha e zemrave epis. 25
15:55 Serial: “Uttaran” epis. 1025
16:15 Jeta
16:40 Top Shop
17:00 Koha e lajmeve
17:20 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 34
17:30 Te Linda
17:50 Reciklim
18:00 Express Summer
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:35 Moti
19:45 Sporti në KTV
20:00 Rubikon
21:25 Serial: “Asi” epis. 47
22:20 Pro X
22:55 Marketing
23:00 Interaktiv
00:35 Serial: “Asi” epis. 47 ®
E MËRKURË 06.07.16

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
08:00 Te Linda
08:15 Sot – vazhdimi
09:00 Koha e lajmeve
09:10 Sot – vazhdimi
10:00 Top Shop
10:15 Promo
10:20 Serial: “Uttaran” epis. 1025 ®
10:40 City Shop
10:55 Jeta ®
11:20 Reciklim ®
11:30 Dhoma e lajmeve
11:40 Pro X ®
12:00 Top Shop
12:15 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 35
12:25 Promo
12:30 Koha e lajmeve
12:40 City Shop
12:55 Express Summer ®
13:50 Rubikon ®
14:40 City Shop
14:58 Marketing
15:00 Koha e lajmeve
15:10 Serial: Mbretëresha e zemrave epis. 26
15:55 Serial: “Uttaran” epis. 1026
16:15 Jeta
16:40 Top Shop
17:00 Koha e lajmeve
17:20 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 35
17:30 Te Linda
17:50 Reciklim
18:00 Express Summer
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:45 Sporti në KTV
20:00 Rubikon
21:20 Moti
21:25 Serial: “Asi” epis. 48
22:20 Nëpër Film
23:00 Interaktiv
00:35 Serial: “Asi” epis. 48 ®

E ENJTE 07.07.2016

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
08:00 Te Linda
08:15 Sot – vazhdimi
09:00 Koha e lajmeve
09:10 Sot – vazhdimi
10:00 Top Shop
10:15 Promo
10:20 Serial: “Uttaran” epis. 1026 ®
10:40 City Shop
10:55 Jeta ®
11:20 Reciklim ®
11:30 Dhoma e lajmeve
11:35 Kuzhina Shqiptare epis. 1 ®
12:00 Top Shop
12:15 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 36
12:25 Promo
12:30 Koha e lajmeve
12:40 City Shop
12:55 Express Summer ®
13:50 Rubikon ®
14:40 City Shop
14:58 Marketing
15:00 Koha e lajmeve
15:10 Serial: Mbretëresha e zemrave epis. 27
15:55 Serial: “Uttaran” epis. 1027
16:15 Nëpër Film ®
16:40 Top Shop
17:00 Koha e lajmeve
17:20 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 36
17:30 Te Linda
17:50 Reciklim
18:00 Express Summer
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:45 Sporti në KTV
20:00 Rubikon
21:20 Moti
21:25 Serial: “Asi” epis. 49
22:20 Cosmo
22:55 Marketing
23:00 Interaktiv
00:35 Serial: “Asi” epis. 49 ®
E PREMTE 08.07.2016

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
08:00 Te Linda
08:15 Sot – vazhdimi
09:00 Koha e lajmeve
09:10 Sot – vazhimi
10:00 Top Shop
10:15 Promo
10:20 Serial: “Uttaran” epis. 1027 ®
10:40 City Shop
10:55 Fashionista ®
11:30 Dhoma e lajmeve
11:35 Cosmo ®
12:00 Top Shop
12:15 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 37
12:30 KOHA E LAJMEVE
12:40 City Shop
12:55 Express ®
13:50 Rubikon ®
14:40 City Shop
14:58 Marketing
15:00 Koha e lajmeve
15:10 Serial: Mbretëresha e zemrave epis. 28
15:55 Serial: “Uttaran” epis. 1028
16:15 Jeta
16:40 Top Shop
17:00 KOHA E LAJMEVE
17:20 Serial për fëmijë: “Yoho Ahoy.” epis. 37
17:30 Te Linda
17:50 Reciklim
18:00 Emisioni 038
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:45 Sporti në KTV
20:00 Express Summer
21:25 Moti
21:25 Serial: “Asi” epis. 50
22:20 N’ Rrjet
22:55 Marketing
23:00 Interaktiv
00:35 Serial: “Asi” epis. 50 ®
E SHTUNË 09.07.2016

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
09:00 Koha e lajmeve
09:10 Sot – vazhdimi
10:00 Top Shop
10:15 Këndi i gatimit epis. 23
10:35 City Shop
10:50 Serial: Kurt Sejiti dhe Sura epis. 2
11:35 Dhoma e Lajmeve
11:40 Serial: Kurt Sejiti dhe Sura epis. 3
12:15 Top Shop
12:25 Promo
12:30 Koha e lajmeve
12:40 City Shop
12:55 Express Summer ®
13:55 Emision 038 ®
14:40 Top Shop
14:57 Marketing
15:00 KOHA E LAJMEVE
15:10 Dok-Biografi: Fyodor Dostoevsky
15:55 N’ Rrjet ®
16:15 Fashionista
16:40 Top Shop
16:55 Promo
17:00 Koha e lajmeve
17:20 Talk
18:00 Top Koha Music
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:35 Sporti në KTV
20:00 Flladi
22:00 KONCERT: David Bowie
22:50 Marketing
23:00 Koha e lajmeve
23:15 Sporti në KTV
23:30 Film Artistik