Al Jazeera Balkans

aljazeerabalkans

E enjte, 10 shtator 2015
07:30 Priče s Istoka, ep.29
08:00 Hodočašće – Indonezija
08:30 Kontekst
09:00 Familija, ep.2
10:00 Moj život, ep.57
10:30 Širom svijeta, ep.14
11:30 Kontekst
12:00 Regioskop – Naredba s vrha
13:00 Familija, ep.2
14:00 Vijesti
14:30 Ljudi i moć, ep.56
15:00 Vijesti
15:30 Kontekst
16:00 Vijesti
17:00 Arhitekte buntovnici, ep.1
17:30 Okom kamere – Azija, sezona 2, ep.1
18:00 Vijesti
19:05 Moj život, ep.72
19:30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.6
20:00 Vijesti
21:00 Vijesti
21:30 Oni pobjeđuju
22:00 Vijesti
23:05 Oni pobjeđuju
23:30 Ljudi i moć, ep.58
00:00 Vijesti
00:30 Regioskop – Naredba s vrha
01:30 Oni pobjeđuju
02:00 Buđenje Kine, ep:3

E premte, 11 shtator 2015
07:30 Hodočašće – Indonezija
08:00 Priče s istoka, ep.289
08:30 Oni pobjeđuju
09:00 Familija, ep.2
10:00 Regioskop – Naredba s vrha
11:00 Moj život, ep.72
11:30 Oni pobjeđuju
12:00 Širom svijeta, ep.14
13:00 Afganistan – cijena osvete, ep.2
14:00 Vijesti
14:30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.6
15:00 Vijesti
15:30 Oni pobjeđuju
16:00 Vijesti
17:00 Buđenje Kine, ep.4
18:00 Vijesti
19:05 Priče s istoka, ep.56
19:30 Moj život, ep.57
20:00 Vijesti
21:00 Vijesti
21:30 Kontekst
22:00 Vijesti
23:05 Kontekst
23:30 Moj život, ep.72
00:00 Vijesti
00:30 Buđenje Kine, ep.4
01:30 Kontekst
02:00 Arhitekte buntovnici, ep.1
02:30 Okom kamere: Azija, sezona 2, ep.1

E shtunë, 12 shtator 2015
08:00 Priče s Istoka, ep.29
08:30 Al Jazeera Objektiv
09:00 Arhitekte buntovnici, ep.1
09:30 Kontekst
10:00 Hodočašće – Indonezija
10:30 Oni pobjeđuju
11:00 Moj život ep.57
11:30 Kontekst
12:00 Širom svijeta, ep.16
13:00 Regioskop – Naredba s vrha
14:00 Vijesti
14:30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.6
15:00 Vijesti
15:30 Kontekst
16:00 Vijesti
17:00 Priče s Istoka, ep.118
17:30 Ljudi i moć, ep.84
18:00 Vijesti
19:05 Širom svijeta, ep.16
20:00 Vijesti
21:00 Vijesti
21:30 Aljazeera Business
22:00 Vijesti
23:05 Aljazeera Business
23:30 Priče s Istoka, ep.59
00:00 Vijesti
00:30 Aljazeera Business
01:00 Arhitekte buntovnici, ep.1
01:30 Okom kamere – Azija, sezona 2, ep.1
02:00 Afganistan – cijena osvete, ep.2

E diel, 13 shtator 2015
08:00 Aljazeera Business
08:30 Kontekst
09:00 Priče s Istoka, ep.29
09:30 Al Jazeera Objektiv
10:00 Aljazeera Business
10:30 Kontekst
11:00 Hodočašće – Indonezija
11:30 Kontekst
12:00 Buđenje Kine, ep.4
13:00 Arhitekte buntovnici, ep.1
13:30 Okom kamere – Azija, sezona 2, ep.1
14:00 Vijesti
14:30 Aljazeera Business
15:00 Vijesti
15:30 Oni pobjeđuju
16:00 Vijesti
17:00 Afganistan – cijena osvete, ep.2
18:00 Vijesti
19:05 Buđenje Kine, ep.4
20:00 Vijesti
21:00 Vijesti
21:30 Aljazeera Svijet
22:00 Vijesti
23:05 Aljazeera Svijet
23:30 Rađanje zemlje, sezona 2, ep.6
00:00 Vijesti
00:30 Aljazeera Svijet
01:00 Familija, ep.2
02:00 Regioskop – Naredba s vrha

E hënë, 14 shtator 2015
07:30 Al Jazeera Svijet
08:00 Širom svijeta, ep.16
09:00 Afganistan – Cijena osvete, ep.2
10:00 Familija, ep.2
11:00 Al Jazeera Svijet
11:30 Priče s Istoka, ep.29
12:00 Palestinska ulica, ep.1
13:00 Buđenje Kine, ep.4
14:00 Vijesti
14:30 Moj život, ep.57
15:00 Vijesti
15:30 Hodočašće – Indonezija
16:00 Vijesti
17:00 TechKnow, ep.12
17:30 Al Jazeera Svijet
18:00 Vijesti
19:05 Sportski magazin
19:30 Okom kamere – Azija, sezona 2, ep.1
20:00 Vijesti
21:00 Vijesti
21:30 Al Jazeera Objektiv
22:00 Vijesti
23:05 Al Jazeera Objektiv
23:30 Sportski magazin
00:00 Vijesti
00:30 Arhitekte buntovnici, ep.1
01:00 Okom kamere – Azija, sezona 2, ep.1
01:30 Al Jazeera Objektiv
02:00 Buđenje Kine, ep.4

E martë, 15 shtator 2015
07:30 Sportski magazin
08:00 Moj život, ep.57
08:30 Al Jazeera Objektiv
09:00 Palestinska ulica, ep.1
10:00 Arhitekte buntovnici, ep.1
10:30 Okom kamere – Azija, sezona 2, ep.1
11:00 Sportski magazin
11:30 Al Jazeera Objektiv
12:00 TechKnow, ep.12
12:30 Hodočašće – Sirija
13:00 Afganistan – Cijena osvete, ep.2
14:00 Vijesti
14:30 Sportski magazin
15:00 Vijesti
15:30 Al Jazeera Objektiv
16:00 Vijesti
17:00 Regioskop – Bicikli pričaju priče
18:00 Vijesti
19:05 Priče s istoka, ep.118
19:30 Ljudi i moć, ep.75
20:00 Vijesti
21:00 Vijesti
21:30 Kontekst
22:00 Vijesti
23:05 Moj život, ep.75
00:00 Vijesti
00:30 Buđenje Kine, ep.4
01:30 Kontekst
02:00 TechKnow, ep.12
02:30 Ljudi i moć, ep.75

E mërkurë, 16 shtator 2015
07:30 Palestinska ulica, ep.1
08:30 Kontekst
09:00 Širom svijeta, ep.16
10:00 Hodočašće – Sirija
10:30 Regioskop – Bicikli pričaju priče
11:30 Kontekst
12:00 Moj život, ep.60
12:30 Priče s Istoka, ep:30
13:00 Afganistan – Cijena osvete, ep.2
14:00 Vijesti
14:30 TechKnow, ep.12
15:00 Vijesti
15:30 Kontekst
16:00 Vijesti
17:00 Reporter, sezona 4, ep.2
18:00 Vijesti
19:05 Regioskop – Bicikli pričaju priče
20:00 Vijesti
21:00 Vijesti
21:30 Kontekst
22:00 Vijesti
23:05 Kontekst
23:30 Priče s Istoka, ep.118
00:00 Vijesti
00:30 Reporter, sezona 4, ep.2
01:30 Kontekst
02:00 Okom kamere, sezona 2, ep.1
02:30 Arhitekte buntovnici, ep.1