Kanalet

Besides being the ultimate provider of TV&Movies news in Albanian, Telekomanda offers viewers a wide range of channels and programming targeted at cable, IPTV, and satellite operators.

In collaboration with companies like Marcon, Media-Agent we represent a list of channels that include brand like BBC, Disney, Al Jazeera, Euronews, Fashion TV, and many others.

—-

Përpos që është ofruesi kryesor i informatave për botën e televizionit dhe filmit në shqip, Telekomanda ofron për shikuesit një gamë të gjerë të kanaleve dhe programeve për operatorët kabllor, IPTV, dhe satelitor.

Në bashkëpunim me kompanitë si Marcon, Media-Agent, dhe kompani tjera, ne përfaqësojmë një numër të kanaleve që përfshin edhe emra me renome si BBC, Disney, Al Jazeera, Euronews, Fashion TV, e shumë tjera.

bbclogo_copy

aljazeerabalkans